ΑΡΧΙΚΗ > ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ >

Το όραμά μας

Ο στόχος μας, ως ινστιτούτο, είναι να χρησιμοποιήσουμε βασικές επιστημονικές ιδέες που προκύπτουν από την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις για να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δυναμική πλατφόρμα στην οποία άτομα από διάφορες ειδικότητες μπορούν να έρθουν σε διάλογο για να διευρύνουν το πώς η εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να εμπλέξουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις επιπτώσεις της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, όπως: επιχειρήσεις, οικονομία, εκπαίδευση, τέχνες, μέσα ενημέρωσης, διαπροσωπική επικοινωνία, πολιτική και διεθνείς σχέσεις.