ΑΡΧΙΚΗ > ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ >

Εφαρμοσμένη Νευρο­επιστήμη

Η ανθρώπινη φύση, και πώς επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων και τη συμπεριφορά, ήταν ένα σημαντικό θέμα στη φιλοσοφία και την επιστήμη εδώ και χιλιετίες. Το ποιοι είμαστε και γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε είναι θεμελιώδη ερωτήματα στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της ανθρώπινης κοινωνίας.

Η νευροεπιστήμη παρέχει καινοτόμες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, ρίχνοντας φως στις υποκείμενες βιολογικές διεργασίες που διαμορφώνουν τις ατομικές και συλλογικές εμπειρίες. Η εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη είναι η μελέτη της ανθρώπινης φύσης και αποσκοπεί στη βελτίωσης της ανθρώπινης εμπειρίας σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς κλάδους: από την τεχνολογία της πληροφορίας ,το δίκαιο μεχρι και στα οικονομικά και τον αθλητισμό.

Η εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη περιέχει την ελπίδα ότι η ανθρωπότητα θα δώσει επιτέλους απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής ζωής και ότι θα βρούμε πρακτικές λύσεις στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Οι νέες αυτές μέθοδοι έρχονται να απαντήσουν σε ερωτήματα στα οποία οι παλαιότερες μέθοδοι ανάλυσης της ανθρώπινης φύσης μας έχουν αποτύχει τις περισσότερες φορές. Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας του εγκεφάλου!